اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تکمیل پنج طرح‌ فرهنگی استان سمنان، در مسیر عدالت‌محوری دولت سیزدهم