اموزشگاه زبان روسی شرق تهرانقوطی سازیبرس سیمیکار در منزل با گوشی یا تبلت یا …

تمدید اعتبار کارت شناسایی افراد معلول بصورت خودکار
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان بهزیستی کشور، محمدرضا شهبازی افزود: با توجه به شرایط ویژه جامعه و همه گیری ویروس کرونا و آسیب پذیر بودن افراد دارای معلولیت و همچنین به منظور جلوگیری از ترددهای بیشتر این افراد در سطح شهر، سازمان بهزیستی نسبت به تمدید خودکار اعتبار کارت های شناسایی افراد دارای معلولیت تحت پوشش، اقدام کرده است. وی اضافه کرد: بنا بر این تصمیم سازمان، همه کارت های شناسایی افراد دارای معلولیت که زمان اعتبار آنها به اتمام رسیده یا در ماه‌های آینده به اتمام خواهد رسید، به مدت یک سال تمدید شده و معلولان عزیز می توانند با کارتی که در حال حاضر در دست دارند، از خدمات سازمان بهزیستی بهره مند شوند. بنا به این گزارش، حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار کارت شناسایی جدید از سوی سازمان بهزیستی برای افراد دارای معلولیت صادر شده است.