اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا آمریکا همزمان از مذاکره و بن‌بست سخن می‌گوید؟