مناسب‌سازی دستگاه‌های دولتی به‌ طور مستمر نظارت می‌شود
ابراهیم کاظمی مومن‌سرائی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از چالش‌هایی که در حوزه مناسب‌سازی داریم، این است که نظارتی بر دستگاه ها در این حوزه نبود، یعنی چیزی که باعث شود دستگاه ها بحث مناسب‌سازی را جدی بگیرند، وجود نداشت. وی با تاکید براینکه در سال های گذشته بر مناسب‌سازی دستگاه‌ها اهرم فشار وجود نداشت و ضمانت اجرایی نداشتیم، گفت: طی چهار سال گذشته توانستیم موضوع مناسب‌سازی را وارد جشنواره شهید رجایی کنیم اما این نظارت بر مناسب‌سازی فقط در زمان‌های برگزاری جشنواره بود و بعد از آن نظارتی وجود نداشت. علاوه‌ بر این نظارت‌ها با هماهنگی و پیگیری از قبل تعیین‌شده، انجام می‌شد. رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی کشور اظهار داشت: با پیگیری واحد بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در رابطه با وضع شاخص مناسب‌سازی در جشنواره شهید رجایی، بخشنامه‌ای در این زمینه‌ ابلاغ شد و این ستاد نیز این بخشنامه را با امضای رئیس بهزیستی و دبیر ستاد مجددا به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد. مومن‌سرائی افزود: در این بخشنامه آمده است که از جمله حقوق مندرج در تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری، حق اشخاص توانخواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی است که تجلی عمومی آن مفاد مندرج در قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و دستورالعمل های مرتبط است. وی ادامه داد: بنابراین با توجه به رویکرد این امور در پرهیز از موازی کاری و تلاش هرچه بیشتر در راستای کارآیی و اثربخشی، سنجش شاخص «ارائه خدمت به شهروندان توانخواه با تاکید بر مناسب سازی فضاهای اداری» که در زمره شاخص‌های بسیار بااهمیت عمومی در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در جشنواره شهید رجایی به شمار می رود، برعهده ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور قرار گرفته است. رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی کشور گفت: بخشنامه‌ ابلاغ‌ شده در حوزه مناسب‌سازی، بازرسان این ستاد را مکلف کرده که در زمینه انجام بازدیدهای میدانی و نظارتی و تهیه گزارش های ادواری حسب اسناد بالادستی با کارشناسان دبیرخانه‌های مناسب سازی سراسر کشور همکاری لازم را به عمل آورده و برای برطرف کردن موانع فیزیکی و رعایت ضوابط مرتبط و در جهت تحقق اهداف مصوبه مورد اشاره از پیشنهادات و نظرات فنی و تخصصی این کارشناسان بهره گیرند. مومن‌سرائی با بیان اینکه مقرر شده که بخشنامه ابلاغی در موضوع مناسب‌سازی در سطح ملی و استان اطلاع‌رسانی شود، افزود: دیگر از این به بعد فعالیت در حوزه مناسب‌سازی فقط اینطور نیست که در زمان برگزاری جشنواره شهید رجائی به آن توجه شد بلکه با استناد به این بخشنامه، بازرسان ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی کشور، هر زمان از سال که بخواهند به دستگاه‌ها می‌روند و سرکشی می‌کنند و این امر موجب می‌شود که وضعیت مناسب‌سازی دستگاه‌های اداری طی سال بررسی شود. وی خاطرنشان کرد: به بخش‌های مناسب‌سازی استانی ابلاغ کرده‌ایم که از این به بعد گزارش‌ها به‌طور مستمر ارسال شود. رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی کشور تصریح کرد: براساس آیین‌نامه‌های موجود و همچنین براساس قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دستگاه‌هایی که نسبت به موضوع مناسب‌سازی بی‌توجهی کنند با طرح شکایت قضائی روبرو خواهند شد. مومن سرائی یادآور شد: ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی کشور، هر ۶ ماه یک‌بار باید به هیات دولت در زمینه وضعیت مناسب‌سازی دستگاه‌ها گزارش دهد و به غیر  از آن مکاتبات مستمر با مقامات بالا و دفتر رئیس جمهور در این زمینه انجام می‌دهد. به گزارش ایرنا بر اساس ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت مانند سایر افراد فراهم شود. همچنین براساس ماده ۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی کشور مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های برشمرده‌شده در ماده ۲ این قانون، نظارت کرده و گزارش‌های اقدامات آنها را درخواست کند.