اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

درودگر: قراردادهایی که در چارچوب سقف قرارداد نباشد ثبت نمی‌شود/ بازیکنان با این قانون ضرر نمی‌کنند