معاوضه خانه مسکونی دو طبقه با آپارتماندستگاه بسته بندیفرفورژهآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …