اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اصرار تماشاگران بر اجرای ترانه «مرغ سحر» که محقق شد