فراهم‌سازی حضور معلولان در جامعه از اولویت‌های وزارت کشور است

فراهم‌سازی حضور معلولان در جامعه از اولویت‌های وزارت کشور است
به گزارش ایرنا از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد روز شنبه همزمان با هفته گرامیداشت معلولان، در سومین رویداد ملی استارت آپی در حوزه فناوری های توانبخشی افراد داری معلولیت، سالمندان و جانبازان در دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی افزود: تاکنون بیست جلسه ستاد ملی هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور هر ماهه و بصورت مستمر بریاست معاون عمران و توسعه امور شهری وروستایی وزیر کشور و دبیری رییس سازمان بهزیستی و همچنین ۶۹ جلسه کمیته های تخصصی ذیل این ستاد با حضور نمایندگان دستگاه ها تشکیل شده و در کنار آن جلسات ستادهای شهرستانی هرماهه و جلسات استانی بصورت فصلی بریاست استانداران برگزار می شود. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور فراهم سازی زمینه حضور معلولان در اجتماع و دسترس پذیر کردن فضاهای شهری و روستایی برای معلولان، سالمندان و جانبازان را از اولویت های وزارت کشور برشمرد و گفت: با پی گیری های  صورت گرفته شهر یزد به عنوان پایلوت شهر دسترس پذیر کشور و در هر استان هم یک شهر به عنوان شهر پایلوت دسترسی پذیری انتخاب شده است. وی با اشاره به کمک های مالی وزارت کشور از پروژه های مناسب سازی در چندین شهر زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، با بیان اینکه برنامه ریزی و همکاری برای فراهم آوردن فرصت های برابر و افرایش مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی معلولان در اولویت برنامه های وزارت کشور قرار دارد، گفت: یکی از شاخص های ارزیابی استانداری ها و فرمانداری ها از جمله در جشنواره شهید رجایی، برگزاری مستمر جلسات استانی و شهرستانی ستادهای مناسب سازی است و ضوابط مختلف این حوزه هم بصورت مستمر اصلاح و به روز آوری و به شوراها و شهرداریها و دهیاری ها ابلاغ می شود و نظارت های میدانی هم صورت می گیرد. رییس ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور با اشاره به تشکیل جلسات ستاد ملی با حضور تعدادی از وزرا و روسای سازمان ها با هدف بررسی میزان پیشرفت فعالیتهای مناسب سازی در دستگاه های مختلف و تحقق مصوبات ستاد ملی ادامه داد: در اجرای مصوبات ستاد ملی، شهرهای پایلوت برنامه زمانبندی سه ساله ای را نسبت به مناسب سازی محیط معابر، فضاهای شهری و اماکن با کاربری عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی، مراکز خرید و تفریحی و وسایل حمل و نقل عمومی تهیه کرده اند. جمالی نژاد همچنین به تدوین چک لیست و ضوابط نشان(لوگو) دسترسی پذیری اماکن برای معلولان جسمی و حرکتی، پیگیری و تصویب ویراش جدید ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و ابلاغ به استان ها و شهرها اشاره نمود و با بیان اینکه این امر موجب دسترس پذیر شدن ساختمان های احداثی می شود، گفت: حدود ۶۰ درصد شهرداری ها این چک لیست را بصورت مکانیزه و حدود ۳۶ درصد بصورت دستی کنترل می کنند و در چهار درصد شهرداریها، که عمدتا شهرهای تازه تاسیس هستند، این چک لیست به نحو دقیقی اعمال نمی شود و پیگیری های لازم برای رعایت این امر صورت گرفته است. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور همچنین با بیان اینکه «شهرهای دانش پایه» یکی از مفاهیم جدید در حوزه مدیریت شهری در مجامع و نهادهای بین المللی است، گفت: در این شهرها که اساس آن اداره شهر برمبنای دانش بومی است، استارت آپ ها جایگاه ویژه ای دارند و ما در مجموعه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور آماده فراهم نمودن زمینه حمایت های مدیریت شهری و روستایی از استارت آپ های معلولان و تشکل های خاص معلولان با هدف افزایش حضور معلولان، سالمندان و جانبازان عزیز در فعالیت های اجتماعی و ورود آنها به فضاهای جدید کار وتلاش هستیم تا فضا و بستر لازم برای پویایی و نشاط آنها فراهم شود. روز سوم دسامبر (۱۲ آذر ماه) روز جهانی معلولان نامگذاری شده است.