فعالیت‌های انسانی سبب تخریب زیست بوم خزر شده است
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اصغر دانشیان با اعلام این خبر از حمایت‌های تمامی نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست تشکر کرد و گفت: خوشبختانه پس از حمایت‌ها و صحبت‌های اثربخش نمایندگان موافق درباره ضرورت‌های تصویب این لایحه، نمایندگان با تصویب آن موافقت کردند و در نهایت مجلس با ۱۹۲ رای موافق این طرح را تصویب کرد. دانشیان همچنین درباره ضرورت تصویب این لایحه و دلایل اهمیت آن اظهار داشت: متاسفانه فعالیت های بیش از حد انسانی و بهره برداری های اقتصادی پرشتاب و کم ملاحظه، موجب تخریب اکوسیستم های طبیعی، آلودگی محیط زیست و کاهش کیفیت آب این دریا شده و حیات اکولوژیکی و اقتصادی زیست بوم خزر را متاثر کرده است. وی ادامه داد: کنوانسیون تهران چارچوبی برای اعمال مدیریت زیست محیطی در دریای خزر و پیرامون آن و هدایت منطقه با توسل به راهبردهای توسعه پایدار بوده است، پروتکل های الحاقی به این کنوانسیون در حقیقت بازوهای اجرایی آن جهت نیل به اهداف تعیین شده در کنوانسیون هستند. وی با بیان اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی، بیشترین زیان را به دلیل عدم ملاحظات زیست محیطی کشورهای ساحلی دریای خزر متحمل می شود، تصریح کرد: این آسیب پذیری به دلیل جهت گردش آب و نیز میزان اتکاء مردم به ذخایر دریای خزر است و تنها می تواند از طریق اعمال فشارهای قانونی و حقوقی به بهره‌گیران از این دریا قابل پیگیری باشد. دانشیان با تاکید بر این که چارچوبی برای همکاری میان کشورهای حاشیه دریای خزر و متعهد به کنوانسیون تهران از جمله ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای عملکرد بهتر در این رابطه ضروری است، گفت: این پروتکل صرفا به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه ای و زیستگاهی با هدف حمایت، حفاظت و احیاء سلامت و یکپارچگی تنوع زیستی و زیست بوم دریای خزر و همچنین تضمین استفاده پایدار از منابع زیستی آن می پردازد لذا هیچ ممانعتی از اجرای طرح های توسعه که با اصول حفاظت از تنوع زیستی سازگاری داشته باشند به عمل نخواهد آورد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به ماده ۵ این پروتکل گفت: پروتکل مذکور با مقررات ملی کشورها هیچ گونه منافاتی نداشته و دقیقا در ماده ۵ پروتکل هم ذکر شده که اجرای این پروتکل باید توسط طرف های متعاهد بر اساس قوانین ملی آن ها انجام گیرد. پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون تهران به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه ای و همچنین حفاظت از زیستگاه‌ها می پردازد. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی در سال ١٣٧٥ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و پروتکل مذکور صرفا ذیل کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) و با تاکید بر تعهدات کشور در رابطه با حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر در آبهای سرزمینی و ساحل است.   ۱۳۵۲