اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دسترسی به سؤالات امتحانات نهایی قبل آزمون به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست
به گزارش ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، روز گذشته نخستین روز شروع امتحانات نهایی دانش آموزان در سراسر کشور بود. در اولین روز از برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم و پس از حدود نیم ساعت از شروع امتحان، تصویری از برگه سؤال امتحانی در فضای مجازی انتشار یافت که بلافاصله از طریق بررسی شواهد و رصد نشانه‌های منقوش در برگه سؤال، حوزه‌های عامل این انتشار شناسایی و اقدامات حقوقی برای برخورد با متخلفان در دستور کار قرار گرفت، بر همین اساس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر این که امکان دسترسی به سؤالات امتحان نهایی قبل از آغاز جلسه به هیچ وجه امکان پذیرنمی‌باشد، بر برخورد قانونی با متخلفان تاکید کرد. در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه سؤالات رمز شده امتحانات نهایی دقیقا پیش از شروع هر امتحان از قرنطینه طراحی سؤالات به طور مستقیم با روش الکترونیکی به حوزه های اجرای سراسر کشور ارسال و در همان جا رمزگشایی و در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد، دسترسی به سؤالات قبل از امتحان امکان پذیر نیست و موضوع افشای سؤالات منتفی است. پس از شروع امتحان تعداد انگشت شماری از دانش آموزان با استفاده از گوشی همراه و ساعت هوشمند که موفق شده‌اند با خود به جلسه امتحان ببرند، مبادرت به تصویربرداری از سؤالات و ارسال آن در کانال‌های خاص می‌کنند این اطلاعیه می افزاید: اما در مواردی پس از شروع امتحان تعداد انگشت شماری از دانش آموزان با استفاده از گوشی همراه و ساعت هوشمند که موفق شده‌اند با خود به جلسه امتحان ببرند، مبادرت به تصویربرداری از سؤالات و ارسال آن در کانال‌های خاص می‌کنند و در مواردی نیز افراد سودجو و فرصت طلب با استفاده از انتشار سربرگی مجعول سؤالات و تغییرات گرافیکی در آن‌ها و انتشار در فضای مجازی، سعی در فریب دانش آموزان دارند. در این اطلاعیه تصریح شده است: آموزش و پرورش به منظور برخورد با این موارد، با صدور دستورالعمل‌های حفاظت و مراقبت از آزمون‌ها، تعیین و آموزش ناظران ثابت توسط حراست، به‌کارگیری مراقبان و نیز تجهیز حوزه‌های برگزاری امتحانات به دستگاه‌های موبایل‌یاب و نظارت مستمر از حوزه‌ها توسط ناظران ستادی استانی و منطقه‌ای برای برقراری نظم و امنیت بیشتر و جلوگیری از هرگونه تخلف برنامه‌ریزی و اقدام کرده است. این اطلاعیه خاطرنشان می کند: در صورت بروز تخلف براساس آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی با متخلفان برخورد می‌شود و این موضوع و نوع مجازات مرتبط با تخلف در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارسال شده به مدارس به اطلاع عوامل برگزاری امتحانات و دانش آموزان رسانده خواهد شد.