داکو سالت هرآنچه از اتاق نمک نیاز …نیروی خدماتی و کمک انباردارقویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …