برگزاری همایش منادیان وحدت در زاهدان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی