اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون دانشگاه علوم پزشکی سمنان: واکسیناسیون تنها راه مقابله با اُمیکرون است
به گزارش ایرنا، سعید کسائیان روز دوشنبه به رسانه ها بیان کرد: سرعت تزریق دز اول واکسن کرونا در نقاط زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با پوشش ۹۴.۷ درصد واکسیناسیون کند است و افراد سریع تر برای تزریق واکسن کرونا باید اقدام کنند. وی افزود: پوشش دز دوم واکسن کرونا در نقاط زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ۸۸ درصد و برای دز سوم ۲۳.۲ درصد است. کسائیان ادامه داد: تاکنون مورد مثبت ابتلا به سویه امیکرون کرونا در استان سمنان مشاهده نشده و تزریق واکسن در کنار رعایت دستورالعمل های بهداشتی تنها راه پیشگیری از ابتلا به سویه جدید کرونا است. طبق جدیدترین رنگ بندی سامانه ماسک، سمنان و گرمسار از وضعیت آبی خارج و به زرد کرونایی تبدیل شدند. در حال حاضر، شهرستان های سمنان و گرمسار در وضعیت زرد و شهرستان های دامغان، شاهرود، سرخه، مهدیشهر، آرادان و میامی در وضعیت آبی کرونایی قراردارند./