فروش بالابر نفریخریدار ضایعات کامپیوتریفروش غنچه(سرگل) خشک گل رزکلید مینیاتوری زریر

پرداخت بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال طی سال۹۹ به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، علی اکبر اسدی  افزود: از محل اعتبارات تبصره(۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۴۸ هزارو ۸۱۹ میلیارد ریال بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع شده است. وی با بیان اینکه این اعتبار، مطابق قانون به نسبت ۱۲ درصد شهرداری کلانشهرها، ۵۳ درصد سایر شهرداری ها و ۳۵ درصد دهیاری ها توزیع می شود، ادامه داد: سهم شهرداری کلانشهرها از کل وصولی ۴۶۸۷ میلیارد ریال، سهم سایر شهرداری ها ۳۰ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال و سهم دهیاری ها ۱۳ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال بوده است. اسدی گفت: از محل سایر ردیف ها و طرح های مندرج در قانون بودجه سنواتی با پیگیری های به عمل آمده از سازمان برنامه و بودجه تاکنون مبلغ ۱۴ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال به طرح ها و ردیف های مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اختصاص یافته است. وی اضافه کرد: این اعتبار بر اساس مفاد توافقنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص یافته است.