پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۴۰۱/۰۹/۰۱ / /
۲ میلیون کاربری غیرمجاز در کشور شناسایی شده است
سنندج- ایرنا- رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: با وجود اجرای قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی (مصوب ۱۳۷۴)، بیش از ۲ میلیون ساخت و ساز غیر مجاز در کشور وجود دارد که باید مسیر قانونی برای تعیین تکلیف این بناها به سرعت طی شود.