فروش داکت اسپلیت و اسپیلت ریمگیربکس SEWبهترین آموزشگاه زباندستگاه بسته بندی

روسیه بر نظام امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس تاکید کرد
به گزارش ایرنا، سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد که با ابتکار روسیه با موضوع بررسی جامع وضعیت خلیج فارس برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد. وی با یادآوری افزایش تنش در ابتدای سال جدید میلادی که می‌رفت تا به یک جنگ بزرگ در خلیج فارس تبدیل شود، افزود: به هرحال از بدترین سناریو جلوگیری شد و ما شاهد آرامش در صحنه بودیم. وزیر خارجه روسیه با تقبیح رفتارهای یکجانبه ادامه داد: ما به تعلیق تحریم، فشار، التیماتوم و رفتارهای تحریک‌آمیز نیازمندیم. لاوروف توافق هسته‌ای ایران را ابزاری مهم در جلوگیری از تشدید تنش نامید و اضافه کرد: برجام یک توافق بزرگ دیپلماتیک و سیاسی بود که درگیری احتمالی نظامی را به عقب راند و رژیم منع گسترش سلاح اتمی را تقویت کرد. وی تصریح کرد: روسیه همراه با دیگر اعضای مسئول در این توافق بر اجرای کامل آن متعهد است. وزیر خارجه روسیه، جلوگیری از تنش و درگیری در منطقه خلیج فارس را نیازمند یک نظام امنیت جمعی دانست و گفت: این هدف برگزاری نشست مجازی رئیس جمهوری پوتین با سران اعضای شورای امنیت همراه با آلمان و ایران بود. خبر در حال تکمیل است