دستگاه ارت الکترونیکیقاب و لولای لپ تاپساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانفروش رم 4 و 8 گیگ DDR3

فرد مهاجم به سمت مکرون به ۴ ماه حبس محکوم شد
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان ها در فرانسه به دنبال محکومیت ۱۸ ماهه برای این فرد بودند اما در نهایت دامین تارل فرد سیلی زننده به مکرون را به ۴ ماه حبس محکوم کردند. جوان ۲۸ ساله فرانسوی در جریان دیدار این هفته مکرون از منطقه دروم در جنوب غربی فرانسه، زمانی که رییس جمهوری فرانسه به جمعیت نزدیک شد به صورت وی سیلی زد. وی به بازرسان پرونده خود گفته است که حرکت او از پیش طراحی شده نبوده است. حرکاتی نظیر سیلی به مکرون در میان جمعیت در فرانسه در یک دهه گذشته سابقه داشته و با محکومیت هایی روبرو بود. در سال ۲۰۱۱، فردی که به سارکوزی رئیس‌جمهوری وقت حمله کرد به شش ماه زندان محکوم شد. همچنین در سال ۲۰۱۷، جوان ۱۸ ساله که به مانوئل والس، نخست وزیر سابق سیلی زد برای سه ماه به زندان افتاد.