فروش ویژه دستگاه تصفیه آبآموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …اجاره خودرو وتشریفاتتیرچه پیش تنیده ایران

تجربه برتر پرستاری در بحران کرونا جمع‌آوری می‌شود
به گزارش وزارت بهداشت،  مریم حضرتی روز شنبه در این رابطه بیان کرد: در دوره بحران کووید ۱۹و شرایط ویژه و خاص این بیماری، مدیریت مراقبت از بیماران مستلزم سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای سریع با تبعیت از قوانین مدیریت بحران بود.  بنابراین مدیران پرستاری و پرستاران شاغل در مراکز مختلف درمانی، بهداشتی و مراقبتی، ناگزیر از اتخاذ شیوه‌های نوآورانه و گاهی خارج از روال معمول، این بحران را مدیریت کردند. وی با اشاره به اهمیت اشتراک گذاری این تجربه‌های ناب و ارزشمند و ثبت آنها جهت به کارگیری در عرصه‌های ملی و بین المللی اظهار کرد: این معاونت در صدد است تا این تجربه‌ها و خاطره‌ها را در قالب مجموعه‌ای نفیس گردآوری و منتشر کند و ضمن ارسال تجربه‌های برتر به سازمان جهانی بهداشت، به پدید آورندگان این آثار نیز جوایزی نفیس اهدا خواهد شد. معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: این تجربه‌ها در محورهای آموزش، هدایت و رهبری، هماهنگی، سیاستگذاری، خط مشی‌ها و سایر محورهای مشابه قابل ارائه است. حضرتی گفت: مدیران پرستاران و پرستاران شاغل حداکثر تا پایان خرداد ماه جهت ارسال تجربه‌های برتر خود زمان دارند و می‌توانند تجربه‌های خود را از طریق مدیریت پرستاری دانشگاه خود به این معاونت ارسال کنند.