انجام کلیه خدمات صادرات و وارداتطراحی و ساخت تخصصی انواع قالب بادی …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی منزل