آموزش تخصصی تنبک در تهرانپارسآموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …تاج گل ترحیممرکز ترجمه رسمی مدارک

درگیری در پارلمان کویت بر سر تصویب لایحه بودجه
به گزارش خبرگزاری رویترز، پارلمان کویت روز سه شنبه بودجه سال جدید خود را تصویب کرد که با درگیری بین اعضای دولت و مخالفان همراه بود. پس از تصویب لایحه بودجه با حمایت ۳۲ تن از ۶۳ قانونگذار درگیری میان اعضا در حضور وزیران دولت صورت گرفت. نیروهای محافظتی پارلمان کویت برای برقراری نظم در پی درگیری مخالفان و حامیان دولت وارد صحنه شدند. جلسه پارلمان با وجود اینکه قانونگذاران مخالف تکیه بر کرسی های تعبیه شده برای وزیران زده بودند، ادامه پیدا کرد. این اقدام حربه ای است که آنها در هفته های اخیر مورد استفاده قرار دادند تا بر درخواست خود جهت پرسش از نخست وزیر بخاطر چندین مساله از جمله فساد تاکید کنند. بر این اساس،‌ یکی از نمایندگان مخالف گفت که مشکل آنها بودجه نیست بلکه آنها با دولت مساله دارند.