درگیری جنبش فتح با جندالشام آرامش جنوب لبنان را بر هم زد
به گزارش ایرنا از رسانه‌های لبنانی، این درگیری در نزدیکی "صیدا" و در محله "اورژانس البرکسات" در اردوگاه عین الحلوه رخ داده و درجریان آن از مسلسل و بمب نیز استفاده شده است. هنوز اطلاع دقیقی از وضع تعداد مجروحان احتمالی این درگیری در دست نیست. اردوگاه عین حلوه با ۳ کیلومتر مساحت و بیش از ۷۰ هزار آواره فلسطینی، بزرگترین اردوگاه در لبنان است. این اردوگاه به دلیل گستردگی و حجم بالای جمعیت و وجود تونل‌های زیرزمینی بسیار پیچیده و نامنظم، بستر مناسبی را برای استقرار و تجمع عناصر و گروه‌های سلفی فراهم کرده است به گونه‌ای که کنترل این اردوگاه از عهده ارتش لبنان خارج است.