فلسفه تمام هستی یادگیری انسان است 
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا ، محسن حاجی میرزایی روز چهارشنبه در بخش پایانی و جمع بندی سی و پنجمین اجلاس سراسری مدیران و روسای آموزش و پرورش که در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید باهنر افزود: مسئولیت‌های ما و شما امانت‌های خداست و بیش از آنکه کارکرد داشته باشد، محک ایمان، باور و شخصیت انسانی ماست.  وزیر آموزش و پرورش ادامه داد:  براساس تعبیر قرآن، فلسفه همه پدیده های زمین  و تمام تجلی‌های دنیا، سنجیده شدن انسان‌هاست.   او ادامه داد: هیچ فرصتی دائمی نیست،  اگر این نگرش در هر مسئولیت وجود داشته باشد یک لحظه این مسئولیت با قیمت‌های عادی قابل مقایسه نیست.  وی  یادآور شد: کار سترگ به انسان بزرگ نیاز دارد. به تعبیر قرآن یکی از تلخی‌های سخت روز قیامت حسرت است لذا باید از این روز سربلند بیرون بیاییم.  وزیر آموزش و پرورش افزود: روح ما از جنس خداست که به همراه جسم‌مان باید تغذیه شود جسم ما به دانش بشری سپرده شده است و این تغذیه اکنون برای نسل جوان است که باید از سوی ما باشد.  حاجی میرزایی اضافه کرد: تربیت نیروی انسانی اهمیت بسیاری دارد، بنابراین باید مطالبات بسیاری در حوزه برنامه درسی وجود داشته باشد. وزیر آموزش و پرورش به اهمیت ارزشیابی در امور اشاره کرد و گفت: ارزشیابی قطب نمای نظام تعلیم و تربیت است، هر مجموعه ای که ارزشیابی را مطالبه دائمی خود ندادند،  مسوولیت خود را نیز به درستی انجام نمی دهد. او تاکید کرد: هر لحظه تعامل دانش آموزان در مدرسه و نظام تعلیم و تربیت دنیایی از تجربه دارد،  بنابراین اقدامات باید مبتنی بر ارزشیابی صورت گیرد. وزیر همچنین به موضوع سلامت جسمی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: هیچ نهادی در موضوع سلامت جسمی و روانی نمی تواند به اندازه آموزش و پرورش موثر باشد و اجرای طرح کوچ به همین مناسبت بود. حاجی میرزایی با بیان اینکه عدالت امر فراموش شده آموزش و پرورش است، یاد آور شد: حتی در راهبرد و اهداف سند تحول بنیادین هم کمتر به عدالت آموزشی  توجه شده است، ما مسوول هستیم و اگر به دانش آموزان توجه نشود ، گناه کرده‌ایم.بخشی از امور به امکانات احتیاج دارد اما بخشی دیگر به دلسوزی نیاز دارد.