تولید و پخش عمده لباس راحتیآموزش تخصصی موسیقی کودک در تهرانپارسدستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …تست abr

رشد ۴۶.۶ درصدی پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی 
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی دو ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۲۰۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم معادل ۷۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده است. تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه ابتدای ۱۴۰۰ معادل ۶۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم به معنای تخصیص ۳۴.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۰۱۸.۶ هزار میلیارد ریال) است.  براساس این گزارش ۸۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۸ درصد آن (مبلغ ۶۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در امسال است. به گزارش ایرنا، براساس آخرین داده‌های آماری تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۸ هزار و ۹۸۹ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۹ هزار و ۲۳۹ هزار میلیارد ریال (۹۴.۸ درصد) افزایش داشته است.