اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

موفقیت ایران در مهار کرونا کانون توجه اجلاس جهانی سلامت
به گزارش ایرنا از وبدا، دکتر محمد حسین نیک نام با اعلام حضور وزیر بهداشت کشورمان در مجمع جهانی سلامت که هرساله برای بررسی اولویت‌های بهداشت و درمان کشورهای عضو در ژنو  برگزار می‌شود، گفت : در نشست مجمع جهانی سلامت موضوعات دارای اولویت بهداشتی در جهان از جمله تجربه موفقیت‌آمیز کشورمان در مهار کرونا و واکسیناسیون مطرح می‌شود. مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت در خصوص احتمال امضای اسناد همکاری یا توافقنامه‌های بهداشتی با دیگر کشورها در این اجلاس گفت: بحث امضای اسناد یا موافقت نامه‌های همکاری در این اجلاس مطرح نیست و سندی  امضا نمی‌شود؛ اما تجارب بهداشتی و دستاوردهای حوزه سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و دستاورد ایران به عنوان کشوری که آمار تلفات کرونا را از روزانه ۷۰۰ نفر به تک رقمی رسانده است، در این اجلاس در کانون توجه قرار دارد.