اعتصاب ادامه‌دار استقلال / تمرین آبی‌پوشان تعطیل شد