اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

«سنگ‌های سفید و قلب‌های ناآرام» در نیاوران به نمایش گذاشته می‌شود