اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رییس جمهور: اتهام زنی غرب علیه ایران همزمان با مذاکرات بیانگر پایبند نبودن آنها به اقتضائات مذاکره جدی و واقعی است