کمیته مخصوص اشتغال معلولان تشکیل می‌شود

کمیته مخصوص اشتغال معلولان تشکیل می‌شود
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، « محمود کریمی بیرانوند» در نشستی با حضور معلولان افزود: در هفته آینده کمیته ای مخصوص اشتغال این قشر با حضور همه دستگاه های مرتبط و سازمان های مردم نهاد ایجاد خواهیم کرد. وی با تاکید بر اینکه کمیته مدنظر باید دارای سه رکن باشد تا بتواند به هدف های درنظر گرفته شده و نیازهای جامعه معلولین دست پیدا کند، تاکید کرد: رکن مهارت یابی و مهارت سازی با کمک و حمایت سازمان فنی و حرفه ای کشور، رکن شناسایی با درنظر گرفتن جانب عرضه و تقاضا با کمک و حمایت سازمان بهزیستی کشور و رکن کاریابی با حمایت و کمک سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه معلولان از ارکان مهم کمیته اشتغال معلولان خواهد بود. بیرانوند ادامه داد: موضوع حمایت و اشتغال معلولان جزو رویکردهای ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است. بر همین اساس درنظر داریم برای هر فرصت اشتغال جانب عرضه کالا و تقاضای بازار را منطقی و علمی بسنجیم، داده های مرحله اول را تحلیل و بررسی کنیم و براساس داده ها برنامه های ایجاد فرصت های شغلی را سیاست گذاری و اجرایی کنیم. وی با بیان اینکه افراد توان یاب و معلول دارای ویژگی هایی هستند که افراد سالم ندارند، افزود: براساس یک منطق و تجربه می توان گفت که بعضی از مسئولیت ها و مشاغل را افراد معلول بهتر از افراد سالم انجام می دهند و این دلیل بر تمرکز تقویت توانایی های معقول توان یابان است و این در حالی است که مشاغلی داریم که ویژگی ها و مشخصه های خاصی را برای فرد داوطلب نیاز دارد و متناسب با شرایط معلولان است. بیرانوند گفت: وظیفه تطبیق شرایط شغلی و شرایط جسمی فرد شاغل برعهده بهزیستی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است. این نشست با حضور «رحیم سرهنگی» مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، « زهره الهیان» و «فاطمه قاسمپور» نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «سوده نجفی» نماینده شورای اسلامی شهر تهران به میزبانی« احمدرضا عاروان» مدیرعمل جامعه معلولان ایران و فعالان و نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه اشتغال معلولان در موسسه نیکوکاری رعدالغدیر برگزار شد.