اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تخریب ۴۳ دستگاه اتوبوس و ۵۴ ایستگاه در روزهای اخیر