طرح تاسیس صندوق‌های ذخیره دانشگاهیان در مجلس اعلام وصول شد
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح مواد یک و ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، طرح استفساریه ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و طرح تاسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اعلام وصول شد. طرح استفساریه بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ کتاب قانون مجازات اسلامی و طرح تعیین تکلیف عرصه ساختمان های احداثی در اراضی تصرفی دولت یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۵ هزار نفر هم در پایان جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد. همچنین طرح الحاق یک ماده به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی هم از دیگر طرح‌هایی است که در جلسه امروز اعلام وصول شد. لایحه موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد درباره فعالیت های مرکز مطالعاتی منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو گروه ۲ در تهران و لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی هم ۲ لایحه‌ای بود که در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.