دستگاه جت پرینترنمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …مشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …تعمیرات لوازم خانگی

دولت جدید کوزوو از پارلمان رای اعتماد گرفت