تغییر رویکرد اسرائیل در قبال مذاکرات هسته‌ای، اذعان به انزوا