مبارزه با فساد با استقرار نظام حقوقی صحیح و کارآمد حاصل می‌شود

مبارزه با فساد با استقرار نظام حقوقی صحیح و کارآمد حاصل می‌شود
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، احمد اصانلو روز دوشنبه در نشست «نقش سند رسمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی» در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، افزود: مبارزه با فساد مطالبه مقام معظم رهبری از دهه هفتاد است. وی ادامه داد: وقتی موضوع مبارزه با فساد مطرح می‌شو نگاه‌ها به تشکیل پرونده و مجتمع‌های قضایی می‌رود اما تجربه نشان داده که مبارزه با فساد با این روش جواب نمی دهد و نه تنها مبارزه با فساد نمی‌توانیم داشته باشیم بلکه ممکن است نتیجه معکوس هم حاصل شود. اصانلو اظهارداشت: اساسا کلمه فساد اقتصادی در نظام‌های حقوقی دنیا منظور فسادی است که توسط بخش دولتی و ماموران دولتی اتفاق افتاده است یعنی ماموران دولتی با سوءاستفاده از جایگاه خود مرتکب فساد شده‌اند. وی ادامه داد: بین عدالت و حقوق رابطه دوسویه برقرار است و هرقدر نظام حقوقی کارآمد و صحیح باشد نتیجه آن در استقرار عدالت تجلی می‌یابد. ادامه دارد ...