اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دوئل کاپیتالیسم و کمونیسم در جام جهانی؛ آلمان شرقی برنده سیاسی‌ترین جدال ۲ برادر