اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون وزیر بهداشت: بسته آموزشی ازدواج به زوج‌های جوان ارائه شود
کمال روز یکشنبه در کمیته تخصصی نشست استانی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قم اظهار داشت: در ابتدا از همه تلاش ها و زحماتی که تیم های بهداشتی و درمانی در راستای مقابله با کرونا انجام داده اند، قدردانی می کنم. وی ادامه داد: توفیق خدمت در شهر مقدس قم امر بسیار مهمی است که نباید دست کم بگیریم و باید با تمام توان در راستای خدمات رسانی به جامعه گام برداریم. معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت ترویج فرزندآوری گفت: باید بکوشیم تا جایی که می توانیم در راستای اقدامات این موضوع گام برداریم تا به جوانی جمعیت کشور کمک کنیم.