برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …آگهی رایگان ساختمانی | تبلیغات …ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانانجام کلیه امور طراحی چاپ تبلیغات …

سفیر ایران در سازمان ملل:تحریم‌ها حق حیات مردم را هدف قرار می‌دهد
به گزارش ایرنا، زهرا ارشادی روز چهارشنبه در ششمین اجلاس سالیانه ی مجمع علم، فناوری و نوآوری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با تاکید بر اهمیت نقش علم و فناوری در مقابله با بحران جهانی همه گیری کرونا، آن را در زمره ی ابزارهای مهم در اختیار کشورها برای نیل به توسعه و پیشرفت و از متغیرهای راهبردی در برنامه ریزی های ملی در حوزه ی توسعه دانست. وی با تاکید بر اهمیت ظرفیت سازی برای کشورهای درحال توسعه و ارتقای همکاری های منطقه ای و بین المللی در حوزه علم و فناوری، خاطرنشان کرد: انتقال فناوری و دانش، فارغ از هرگونه تبعیض و ملاحظات سیاسی می بایستی به یک اولویت تبدیل شود. این امر به ویژه در حوزه ی فناوری های نوین از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که بدون دسترسی به چنین فناوری هایی، هرگونه تلاش برای مقابله با همه گیری کرونا، حرکت به سمت توسعه و پر کردن شکاف های موجود تکنولوژیک و دیجیتال، با موانع و مشکلات بزرگی روبرو خواهد بود. معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به اهمیت حمایت از سیاست‌ها و فعالیت‌های کشورهای در حال توسعه در زمینه علم، فناوری و نوآوری از طریق ارتقای همکارهای جنوب – جنوب، شمال – جنوب و سه جانبه در حوزه‌های حمایت مالی و فناوری، ظرفیت‌سازی و انتقال فناوری، بر اختصاص عادلانه و غیرسیاسی مساعدت‌های رسمی توسعه‌ای موسوم به ODA با هدف ارتقای ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشورهای در حال توسعه در حوزه علم و فناوری تاکید کرد. ارشادی این اقدام را خواسته ای موجه و برحق دانست و جایگاه سازمان ملل متحد و کمیسیون علم و فناوری برای توسعه را در این خصوص مهم عنوان کرد. وی تصریح کرد:حق توسعه ازجمله حق دسترسی به فناوری‌های نوین برای کشورهای درحال توسعه در بستری که چندجانبه گرایی با فشارهای شدید و روزافزون روبروست قابل تحقق نخواهد بود. معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اظهار کرد: جامعه بین‌المللی باید اقدامات فوری و موثری را برای محو هرگونه اقدامات یکجانبه قهرآمیز ازجمله تحریم‌های غیرقانونی و نامشروع علیه کشورهای درحال توسعه اتخاذ کند چرا که اینگونه اقدامات توجیه‌ناپذیر و غیرقانونی علاوه بر مغایرت با منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین الملل، از تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورها جلوگیری می‌کند. ارشادی تاکید کرد: همچنین در شرایط بحرانی فعلی، تلاش کشورها برای مقابله با همه گیری کرونا را به ویژه با هدف قرار دادن مردم معمولی و حق حیات و سلامت آنها با مانعی جدی روبرو می‌سازد. ششمین اجلاس مجمع علم، فناوری و نوآوری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. این اجلاس همه ساله توسط رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به منظور بحث و تبادل نظر درخصوص همکاری‌های کشورها در حوزه علم و فناوری برگزار می‌شود.