مبلمان آمفی تئاتر،رض کوفروش مونوپمپبرگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …جاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …

بیش از هر زمان دیگری به پروتکل‌های نوین بیماریابی زودرس نیاز داریم
دکتر علیرضا زالی دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا به جلسه امروز وزیر بهداشت، برخی معاونین وزارتخانه، تعدادی  از روسای دانشگاه های علوم پزشکی، بهورزان و روسای بیمارستان ها اشاره کرد و افزود: برای کاهش بار بیماری و بیمارستانی بیش از هر زمان دیگری به پروتکل های نوین بیماریابی زودس نیاز داریم  و آقای روحانی دستور دادند که در اسرع وقت امکانات مالی در زمینه افزایش تعداد تست های غربالگری بیماران در کشور فراهم شود. وی ادامه داد: افزایش تست ها به منظور تشخیص زودرس بیماران در خطر یا افراد ناقل، مورد حمایت جدی قرار گرفت و مقرر شد اعتبار ریالی و ارزی در این زمینه تامین شود که این موضوع از نکات خوب و راه‌گشا تلقی می شود و می تواند فرایند بیماریابی زودرس و ایزالاسیون بیماران را با تحول جدی روبرو کند. وی بیان داشت: قرار شد وزارت بهداشت در اسرع وقت پیشنهادات خود را در زمینه افرایش تست های غربالگری و افزایش راستا آزمایی بیماران نیازمند ایزالاسیون را ارایه کنند. اعمال برخی تصمیمات محلی برای کنترل بیماری کرونا مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفت وی افزود: رئیس جمهوری پیشنهاد روسای دانشگاه های علوم پزشکی و مسئولان استانی مبنی بر  اعمال برخی تصمیمات محلی در تناسب با ملاحظات بومی برای کنترل بیماری را مورد استقبال قرار دادند و قرار شد در مواردی که نیاز به مداخلات استانی دارد و جنبه ملی ندارد با نامه نگاری با وزاری کشور و بهداشت ، امکان تحقق آن تصمیم در اسرع وقت فراهم شود. زالی ادامه داد: با این دستور رئیس جمهوری برخی از تصمیمات بومی به مسولان استانی واگذار شده است. وی بیان داشت: تصمیماتی که جنبه فرااستانی و ملی دارد در ستاد ملی مقابله با کرونا مورد بحث و تبادل نظر خواهد شد. اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای اعمال جرایم بازدارنده وی افزود: رییس جمهوری از پیشنهاد وزارت بهداشت و روسای دانشگاه های علوم پزشکی را در زمینه اتخاد راهکارهای عملیاتی برای اعمال جرایم بازدارنده را مورد استقبال قرار داد. وی افزود:  شرایط عملیاتی اعمال جرایم بازدارنده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در ستاد ملی مجموعه راهکارهای بازدارنده اتخاذ شود تا این کار به سرانجام بهتری برسد. وی تاکید کرد: امروز جلسه صمیمی با حضور روسای منتخب دانشگاه های علوم پزشکی کشور به خصوص استان هایی که بیشترین درگیری را با بیماری کرونا دارند همراه با تعدادی نمایندگان بهورزان و روسای بیمارستان های کشور  با رئیس جمهوری برگزار شد. زالی افزود: در این جلسه موضوعات ضروری برای مقابله مناسب تر با کرونا به سمع آقای دکتر روحانی رسید و تصمیمات بسیار مناسبی در این زمینه اخذ شد. وی تاکید کرد: نظر آقای روحانی بر هم اندیشی و استفاده از ظرفیت روسای دانشگاه های علوم پزشکی برای ایجاد روش مناسب در تقابل با بیماری کرونا تاکید کردند. وی ادامه داد: سوال اصلی ایشان این بود که ما چگونه می توانیم تعداد مبتلایان، بستری ها و در نهایت مرگ و میر را براساس اصول علمی کاهش دهیم و روش های جدید و خلاقانه علمی که می توانند به‌عنوان راه حل های نوین برای کنترل پیک های جدید را مورد توجه قرار دهیم را برپایه اصول علمی ارایه شود. وی اظهار داشت : روسای دانشگاه های علوم پزشکی نقطه نظرات کارشناسی خود را در این زمینه ابراز داشتند. وی به موضوعات مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و گفت: تامین اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی از جمله موضوعاتی که در اولویت بندی کاری قرار گرفت. باتوجه به کاهش درآمدهای اختصاصی این مجموعه ها، موضوع جبران اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی در اولویت کاری قرار گرفت. وی، تهیه بسته های تشویقی جدید براساس پیشنهاد وزارت بهداشت، ایجاد فرایندهای مناسب برای استخدام نیروهای انسانی در حوزه بهداشت و درمان و ایجاد انگیزه های تشویقی رفاه ، معیشتی و تشکیلاتی برای نیروهای درگیر در خط مقدم با کرونا از دیگر موضوعاتی بود که روسای دانشگاه های علوم پزشکی مطرح کردند.  وی این جلسه صمیمی تبادل نظر را بسیار جلسه مثبتی ارزیابی کرد و گفت: این جلسه از صمیمیت بسیار بالایی برخوردار بود و رئیس جمهوری هم وقت بسیار مکفی را برای شنیدن نظرات حاضرین این جلسه در نطر گرفتند. وی جلسه امروز را به فال نیک گرفت و گفت: این جلسه نقطه عطف جدیدی در زمینه مقابله با بیماری کرونا است.