دستگاه چاپ بنرفروش پلی آمیدفروش دیگ بخار اقساطتعمیر اینورتر و درایو صنعتی

فوت ناشی از حوادث کار سال گذشته شش درصد کاهش یافت
به گزارش ایرنا از  روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، دکترمهدی فروزش گفت: درسال گذشته (۱۳۹۹)، چهارصدوبیست ونه مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ که تعداد فوت ناشی از حوادث کار ۴۵۹نفر اعلام شده بود۶درصد کاهش یافته است. وی گفت: از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار درسال گذشته ۴۱۴ نفر مرد و ۱۵ نفر زن بوده اند. این در حالی است که میزان مرگ های ناشی از حوادث کار در هشت ماه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱درصد افزایش یافته است.  از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در هشت ماه امسال ۲۸۸نفر مرد و ۳ نفر زن بودند.  بر اساس قوانین موجود حوادث ناشی از کار با و ویژگی مشخص می شود؛ حوادثی که حین انجام وظیفه و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می دهند.