اموزشگاه زبان فرانسه شرق تهرانازمون پیوست به همسر هلندیشرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

معاون وزیر علوم: زیست دانشجویی دچار تعلیق شده است
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا غلامرضا غفاری روز پنجشنبه در دومین روز از اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید۱۹ در دانشگاه شریف اظهار داشت: ما با یک مسئله جدید و جدی با عنوان کرونا رو به رو شدیم و کمتر با این مسئله آشنا بودیم در دانشگاه و حوزه نظام اموزش عالی نیز با پیامدهایی مواجه شدیم که  نکته ای حائز اهمیت است. وی ادامه داد: با توجه به نظرسنجی ها از دانشجویان حدود ۴۰ درصد گپ و گفت با دوستان و اشنایان در فضای مجازی است که پیش از این در فضای دانشگاه و خوابگاه بوده است و به معنای واقعی زندگی واقعی تحصیلی و دانشجویی را نداریم. البته در حوزه فرهنگی اقداماتی انجام شده است و برنامه های زیادی در فضای مجازی داشته ایم اما روح و انرژی برنامه واقعی را ندارد. غفاری با اشاره به علاقه مندی های دانشجویان گفت: در نظر سنجی که داشتیم  ۵۵ درصد به مسائل علاقه فرهنگی و ۶۷ درصد علاقه علمی، ۵۰ درصد هنر، ۵۶ درصد به فعالیت داوطلبانه و ۳۸  درصد به فعالیت های دینی علاقه داشتند. وی عنوان کرد: زیست با کرونا مسائل جدیدتر را بازآرایی می‌کند و نشان می دهد  در سطح دانشگاه نیز بر اساس دغدغه ها و نگرانی ها امری به نام همبستگی امر اصلی و کلیدی بود و سیاست ها و واحدها ناظر برامر همبستگی اجتماعی را برای تجارب جوامع تقویت کنند. معاون فرهنگی وزیر علوم تاکید کرد: زمانی که این روابط و ارتباطات قطع می شود پیامدهای مختلف روانی و اجتماعی دارد همچنین در عرصه تقویت شهروندان خلاق  همان دانشجویان این بخش را از دست داده ایم و مجموعه ای نبوده که به لحاظ کنشگری فعالیت داشته باشد. غفاری ادامه داد: ما با شکاف فیزیکی و اساتید رو به رو شده ایم که این شکاف با شدت بیشتر خود را نشان می دهد و به دنبال آن اموزش مجازی به وجود امده که این عاملیت پیامدهایی در عرصه اموزش خواهد داشت که نیاز است بررسی شود مجددا با چه ساز و کارهایی می توانی به فعالیت های اجتماعی رونق بدهیم، که جای تامل دارد. معاون فرهنگی زیر علوم ادامه داد: نیاز است همچنان روی همدلی تاکید شود و سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی تقویت شود که نیاز به هماهنگی مجوعه های درون سیستمی را به همراه دارد. زمانی که دانشگاه ها بازگشایی می‌شود ما با جامعه دانشجویی جدیدی رو به رو هستیم که شرایط کرنا را تجربه کرده اند که مستلزم همکاری درون سیستم دانشگاه برای کنترل و بررسی جامعه جدید دانشگاهی دارد. به گزارش ایرنا، نخستین کنگره ملی دانشگاه و کووید ۱۹ از صبح چهارشنبه اول بهمن ماه با حضور معاون وزیر علوم و ریس سازمان امور دانشجویان کلید خورد. مراسم افتتاح اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید – ۱۹ با سخنرانی مجتبی صدیقی، رییس سازمان امور دانشجویان، رییس  دانشگاه تهران و معاون دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد. مجید صفاری نیا، سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، منصوره السادات صادقی، ریس کنگره ملی دانشگاه و کووید ۱۹ و حمید یعقوبی دبیر علمی این کنگره، از دیگر سخنرانان برنامه های روز نخست هستند. همچنین در ادامه آیین افتتاحیه، گویا ریس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، نظرات و یافته های علمی را در خصوص کووید ۱۹ بیان می کند. در این همایش ۲ روزه ۶ نشست تخصصی، خدمات مشاوره و مددکاری دانشگاهها در دوران کرونا، خدمات بهداشتی و پیشگیری از کرونا در دانشگاهها، چالش های آموزش مجازی از منظر  دانشجویان و اساتید در دوران کرونا، ابعاد روان شناختی خانواده دانشجو در دوران کرونا، ابعاد جامعه شناختی و فرهنگی دانشجویان در ایام کرونا واموزش مجازی دانشجو در دوران کرونا و پسا کرونا برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید – ۱۹ با هدف بررسی تاثیرات و پیامدهای بیماری کرونا بر دانشجویان و جامعه دانشگاهی، اول و دوم بهمن ماه به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف و به صورت مجازی برگزار می شود.