به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، علی بالی افزود: کوهستان زاگرس با وسعت بیش از ۳۲ میلیون هکتار، از بهترین نواحی زیستی ایران به شمار می‌رود که در برگیرنده ۶ میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس است، این ناحیه زیستی بین ۴۰ تا ۵۵ درصد آب کشور را تامین می‌کند و خاستگاه کشاورزی دنیا با قدمتی بیش از ۶ هزار سال است.  وی ادامه داد: ناحیه زاگرس در برگیرنده حداقل ۲۵ درصد از گونه‌های گیاهی کشور است که ۸۵۰ گونه آن منحصر به زاگرس و ۱۵۰۰ گونه آن انحصاری کشور است، در زیستگاه جنگلی زاگرس نیز حداقل ۸۰ درصد از جمعیت عشایر کشور و حدود چهار هزار آبادی پراکنده شده‌اند که عمدتا معیشت آنها متکی بر منابع طبیعی است.  بالی اظهار داشت: متاسفانه در دهه‌های اخیر این زیست‌بوم حساس و با ارزش کشور به دلیل بهره‌برداری ناپایدار، طرح‌های توسعه‌ای ناموزون، همچنین تخریب و تغییر کاربری اراضی دچار زوال شده و آن را در معرض بسیاری از مشکلات و بیماری‌ها از جمله خشکیدگی  و زوال جنگل بلوط قرار داده است، به رغم اقدامات دستگاه‌های مختلف برای صیانت از این زیست‌بوم حیاتی کشور اما به دلیل فقدان هماهنگی و برنامه‌ریزی بالا دستی و جزیره‌ای کار کردن متولیان، باید گفت که حال زاگرس مناسب نیست و باید اقدامات و هماهنگی‌های فوری در سطوح کلان مدیریتی صورت گیرد. معاون دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست گفت: این سازمان به عنوان دستگاه حاکمیتی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، استادان دانشگاه و صاحبنظران، جلسه‌ای را با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در اول بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار کرد و پس از بررسی و تبادل‌نظر به این جمع‌بندی رسید که در ستاد ملی هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از زاگرس، تشکیل شود و مقرر شد در اسرع وقت پیگیری‌های بعدی انجام شود.