پخش عمده اسپیکرلوله زهکشدستگاه سیل لیوانآموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارس

در بازار بیمه تهران چه می‌گذرد؟
به گزارش ایرنا، یکی از آثار و دستاوردهای توسعه اقتصادی تهران و پایتختی آن در عرصه فعالیت های مالی و اقتصادی، رشد صنعت بیمه در این استان است؛ هرچند صدور بیمه نامه های کلان از سوی شرکت های بیمه در مرکز کشور را نمی توان بر این امر بی تاثیر دانست. از سوی دیگر رتبه نخست جمعیت ساکن در استان تهران و نیز رتبه نخست تردد خودروها و وسایل نقلیه در این استان سبب شده است تا بخش اعظمی از حق بیمه تولیدی از بیمه نامه های شخص ثالث و درمان در این استان متمرکز شود که خود به توسعه صنعت بیمه در این استان دامن زده است. منظور از صنعت بیمه در این گزارش، بیمه نامه هایی است که شرکت های بیمه بازرگانی به صورت سالیانه صادر می کنند و بیمه های اجتماعی و پایه درمان را شامل نمی شود؛ تعداد شرکت های بیمه بازرگانی در ایران به ۳۳ شرکت می رسد که مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت می کنند و در رشته های بیمه اموال، اشخاص و مسوولیت اقدام به فروش بیمه نامه به متقاضیان می کنند. بر اساس سالنامه آماری بیمه مرکزی که آذرماه هر سال منتشر و جزئیات و شاخص های صنعت بیمه را ترسیم می کند، سهم استان تهران از کل حق بیمه تولیدی ۴۱.۰۳ درصد و سهم آن از کل خسارت های پرداختی ۳۶.۷۵ درصد برآورد شده است. این را باید متذکر شد که سهم استان تهران از جمعیت کل کشور ۱۶.۶۱ درصد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی با این اوصاف سهم صنعت بیمه در ۲۳.۶۳ درصد محاسبه شده است. با این اوصاف در سال ۹۸ در استان تهران سرانه حق بیمه به رقم ۱۷.۹ میلیون ریال و ضریب نفوذ صنعت بیمه ۴.۴ درصد بوده است؛ این در حالی است که ضریب نفوذ بیمه در کل کشور حدود ۲.۲ درصد ارزیابی می شود. نگاهی به سهم شرکت های بیمه از بازار بیمه گری استان تهران نیز گویای آن است که شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی کشور با ۳۳.۷۸ درصد یک سوم بازار استان تهران را نیز در اختیار دارد و شرکت های آسیا، البرز و دانا در رده های بعدی قرار دارند. یکی از نکاتی که سبب توسعه صنعت بیمه در استان تهران شده به طوری که ضریب نفوذ این صنعت را به 2 برابر میانگین کشوری رسانده، پراکندگی شبکه فروش بیمه نامه در این استان است. طبق آمارها در استان تهران ۱۴ هزار و ۶۱۲ نمایندگی فعال شرکت بیمه وجود دارد اما خراسان رضوی با فاصله بسیار زیاد و برخوردار بودن از ۶ هزار و ۳۶۴ نمایندگی در رتبه دوم قرار دارد. البته این نکته را هم باید گفت که به همان میزان که تولید حق بیمه در استان تهران با اختلاف فاحشی نسبت به سایر استان ها پیشتاز است، در پرداخت خسارت هم رتبه نخست را دارد؛ برای نمونه نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث که بیمه‌ای اجباری است، به ۱۰۸ درصد می رسد.