اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یک جامعه شناس: شرایط، مناسب باشد مردمی کتابخوان هستیم
فیاض زاهد در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: تجربه نشان داده است هر وقت مردم آرامش خیال دارند و کتاب‌های فاخر نیز در اختیار آنها قرار گرفته است آثار به چاپ سی‌ام و چهلم رسیده است. این استاد دانشگاه گفت: طبق هرم مازلو؛ تا وقتی جامعه درگیر و محتاج نیازهای اولیه خود است، به حوزه فرهنگ و کتابت و معنویت کمتر توجه می کند. فیاض ادامه داد: علاوه برمشکل اقتصادی باید دید چقدر اندیشه، فرهنگ و علم در یک جامعه، دارای فضیلت و منزلت است. اگر به نهادهای علمی و فرهنگی و نهادهای دانشگاهی توجه شود سطح اندیشیدن و خوانش در سطح کشور بالا می رود. او گفـت: تجربه جهانی نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته، میزان کتابخوانی به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه نیافته است و ارتباط نزدیکی بین توسعه یافتگی و کتاب خواندن مردم یک جامعه برقرار است.