مشاور حسابداری و معرف حساب جاریفرفورژهنصب آنتن مرکزی و معمولی و گردوندستگاه کامپرشن تراپی وی ریهاب مدل …

کاهش ماندگاری کالاهای ضروری در گمرک به چند ساعت
به گزارش خبرگزاری روز چهارشنبه سازمان ملی استاندارد ایران، «نیره پیروزبخت»  تاکید کرد: باید با همکاری سایر دستگاه ها به ویژه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی ماندگاری کالاها و اقلام بهداشتی و درمانی و همچنین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اقلام بهداشتی در گمرکات به حداقل برسد.   وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران طی چند سال اخیر ماندگاری کالاهای ضروری را از چند روز به چندساعت کاهش داده است، افزود: با توجه به حداکثر هماهنگی استاندارد با دستگاه های مختلف اما در برخی موارد، ناهماهنگی بین دستگاه ها باعث ماندگاری و دپو کالا در گمرکات می‌شد که چنانچه این امر دوباره در این شرایط بحرانی اتفاق افتد، قطعا هرگونه عدم همکاری اعلام خواهد شد.   پیروزبخت خطاب به همه مدیران این سازمان تاکید کرد که هیچ گونه کوتاهی در رابطه  با ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی یا معطلی در گمرکات از سوی استاندارد قابل اغماض نخواهد بود. به گزارش ایرنا، ‌رییس جمهوری روز دوشنبه در نخستین جلسه هیات وزیران در سال ۹۹ دستور داد که طرح جامعی برای ابعاد اقتصادی ویروس کرونا جهت طرح در دولت آماده و همه کالاها و مواد اولیه ای که در گمرکات کشور موجود و با بیماری کرونا مرتبط است، به سرعت ترخیص شوند.