دستگاه بادی آنالایزر ایتال‌ فیتپشتیبان کسب و کار شماییم | گروه …خدمات باغبانیبهترین آموزشگاه زبان آلمانی

تأکید بر تقویت رویکردهای علمی و مطالعاتی در حوزه روابط فرهنگی
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، تفاهمنامه همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و انجمن علمی برنامه‌ریزی روابط فرهنگی اجتماعی، به امضای اکبر قولی سرپرست معاونت توسعه روابط فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و امیرمحمد حاجی‌یوسفی رییس این انجمن علمی رسید. قولی در سخنانی، با اشاره به ظرفیت‌ها و داشته‌های فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان متولی فعالیت‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور ظرفیت‌های فرهنگی و هنری داخل کشور را به خارج از ایران منتقل و شرایط را برای اجرای هر چه بهتر این امور فراهم می‌کند. سرپرست معاونت توسعه روابط فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: نمایندگی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور می‌توانند پشتوانه جامعه علمی در موضوعات مطالعات بین‌المللی و روابط فرهنگی باشند. وی اظهار کرد: ارتباط با جامعه علمی کشور یک ارتباط دو طرفه و مکمل یکدیگر است. رایزنان فرهنگی ما می‌توانند پشتوانه جامعه علمی کشور در موضوعات روابط فرهنگی، مطالعات بین‌المللی، اسلام شناسی، و ایرانشناسی و ... باشند. قولی در ادامه سخنانش، بر لزوم همکاری علمی بیشتر بین استادان و پژوهشگران تأکید کرد و گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم در حوزه تصمیم‌سازی نیازمند پشتوانه جامعه علمی کشور است و به نظر می‌رسد انتشار این مجله علمی می‌تواند مرجعیت سازمان را در حوزه مطالعات بین‌المللی روابط فرهنگی در جامعه علمی کشور ایجاد کند. تأکید بر تقویت رویکردهای علمی و مطالعاتی در حوزه روابط فرهنگی بین‌المللی ایران براساس اعلام روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رییس مرکز مطالعات بین‌المللی و روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این جلسه، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌مندی از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و تجارب متقابل تأکید کرد. ابوالحسن خلج‌منفرد افزود: انتشار مجله‌ای با درجه علمی با همکاری مشترک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و انجمن علمی برنامه‌ریزی روابط فرهنگی اجتماعی بر توسعه و تقویت رویکردهای علمی و مطالعاتی در حوزه روابط فرهنگی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران می‌انجامد. به گزارش ایرنا، تفاهمنامه همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و انجمن علمی برنامه‌ریزی روابط فرهنگی اجتماعی با هدف انتشار مجله «مطالعات روابط فرهنگی بین‌المللی»، امضاء شد.