اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس جمهور: دولت ثبات در اقتصاد و مقابله با سوداگری را پیگیری می‌کند