ارایه بیمه نامه های تخفیف دار و …اعطای نمایندگی فروش سبزی و صیفی …دستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …موسسه زبان نگار