رئیس کل بانک مرکزی: بازار ارز متعادل است
به گزارش ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح برنامه های خود در مدیریت بازار ارز، کنترل تورم و حمایت از تولید پرداخت. صالح‌آبادی در آغاز درباره وضعیت بازار ارز گفت: در حال حاضر درآمد دولت نسبت به گذشته افزایش یافته و دسترسی به منابع ارزی نیز بهتر شده است که این موارد به کنترل بازار ارز کمک کرده است. وی افزود: در بازار متشکل هم از زمانی که کار خود را شروع کرده است روز به روز عمق بازار بیشتر شده است، در سال ۹۸ عمق بازار ۵۰ میلیون دلار بوده که در سال ۹۹ به ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است و امسال نیز تاکنون بیش از این میزان در بازار متشکل مبادله شده است. او گفت: بانک مرکزی در این بازار بازارگردان است اما هیچگونه عرضه‌ای ندارد و خود صادرکنندگان ارز را در بازار عرضه می‌کنند و نیاز به استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی در این بازار نیست. صالح آبادی ادامه داد: بازار اکنون متعادل است و عرضه و تقاضا در بازار تعادل دارد. در زمانی که نیاز باشد بانک مرکزی می‌تواند به عنوان بازارگردان در بازار حضور پیدا کند اما در حال حاضر نیاز به حضور بانک مرکزی در این بازار بسیار کم بوده و ذخایر بانک مرکزی استفاده نشده است و بازار، خود را اداره کرده است. در صورتی که بازار نیاز به عرضه و تقاضا داشته باشد این کار را انجام می‌دهیم. وی افزود: بانک مرکزی اهداف و سیاست‌های خود را در بازار دارد اما سعی ما بر این است که بازار خودش را مدیریت کند و خوشبختانه تعادل بسیار خوبی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی برقرار است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تعیین نرخ در بازار ارز به عوامل متعددی بستگی دارد و تحلیلگران و کنشگران بازار رفتارشان در نرخ ارز تاثیرگذار است اما وظیفه بانک مرکزی این است که به تعادل در بازار ارز کمک کند و تلاش کند تا ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور بازگردد که این کار در اولویت سیاست‌های بانک مرکزی قرار دارد. از همه صادرکنندگان، شرکت‌های صرافی و بانک‌ها که در تعادل بازار نقش بسیار مهمی داشتند صمیمانه تشکر می‌کنیم. وی در مورد موضوع تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: زمانی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، تقاضای مازاد بر نیاز نیز وجود خواهد داشت که شاید تقاضای واقعی هم نباشد اما به هر حال در حد نیازهایی که وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و وزارت صمت در چارچوب قوانین بودجه داشتند، توانستیم ارز مورد نیازشان را تامین کنیم. صالح‌آبادی در ادامه درباره موضوع تورم نیز افزود: یکی از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب حفظ ارزش پول ملی است. در حوزه تورم نیز دو عامل بسیار مهم مطرح است که یکی کسری بودجه دولت است که باعث افزایش پایه پولی و برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود و بحث دیگر ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود. او ادامه داد: البته بحث دیگری نیز در گذشته وجود داشته که خالص دارایی‌های بانک مرکزی اضافه شده اما این دارایی‌ها مسدود بوده که بانک مرکزی آنها را خریداری و تبدیل به ریال می‌کرده و در اختیار دولت قرار می‌داده که باعث افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی می‌شده است. وی با بیان اینکه فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها یکی از برنامه‌های ما است، افزود: در این راستا بانک به بانک باید اموال خود را مشخص کنند، البته سامانه مهتاب وجود دارد اما اصلاح و بهبود این رویه جزو برنامه‌های من است. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه کمک به بانک‌ها در کاهش معوقات، عمق بخشیدن به بازار بین بانکی و عملیات بازار باز و انضباط مالی بانک‌ها جزو رویکردهای اصلی ما در دوره جدید است، گفت: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها که الان مصوبه هم در این زمینه وجود دارد، با اعمال ضوابط کنترلی بر بانک‌ها شروع شده است و ادامه می‌یابد. وی افزود: همچنین، بانک‌ها حداقل ۳ درصد منابع سپرده شده را اوراق نگهداری کنند تا با ناترازی و محدودیت در تامین نقدینگی در موارد لزوم مواجه نشوند. این مورد بسیار مهم است چون موقعی که بانک‌ها کمبود نقدینگی پیدا کنند ممکن است به اضافه برداشت دست بزنند اما اوراق ذخیره نیازهای کوتاه مدت بانکی را مرتفع می‌کند. صالح‌آبادی گفت: موضوعاتی مانند ارتقاء کیفیت اعتبار سنجی در شبکه بانکی و بهداشت اعتباری از مواردی است که پیگیری خواهد شد و در نهایت، بازگشت مناسب منابع به بانک ها و جلوگیری از اضافه برداشت ها را بدنبال خواهد داشت. تکمیل می شود...