اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اوحدی مراغه‌ای به موسیقی گرایش طبیعی داشت