دوزینگ پمپ .مترینگ پمپترخیص کالا بازرگانی احدیآموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …فروش دیگ بخار اقساط

آزادسازی داروی ضدسرطان با استفاده از هیدروژل
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه خبری هلث، به گفته محققان این هیدروژل ابزاری برای نابودسازی سلول‌های سرطانی باقی مانده در بدن پس از جراحی و برداشتن تومور است. هیدروژل‌ها ساختارهای شبکه‌ای از پلیمرهای مبتنی بر آب هستند که به عنوان حامل ترکیبات مختلف در بدن مور استفاده قرار می‌گیرند. این ترکیبات هیچ تاثیری بر ساختار شیمیایی داروها ندارند و تا زمان آزادسازی در محل مناسب، پایداری آن را حفظ می‌کنند. مزیت اصلی هیدروژل محققان ژاپنی در این است که برای دارورسانی از یک رویکرد چندوجهی بهره می‌برد. در واقع این هیدروژل بر خلاف سایرهیدروژل‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته‌اند و تنها به یک محرک محیطی واکنش نشان می‌دهند، قادر است در واکنش به چند محرک محیطی داروها را در بدن آزاد کند. این هیدروژل از پلیمرهای مصنوعی و ترکیبات ارگانیک تشکیل شده و حاوی گروه‌های آمینو است و به همین علت قادر است در واکنش به تغییرات میزان pH و دمای محیط، دارو آزاد کند.