تعمیر تلویزیون ال جیموسسه زبان نگار نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …فروش گالن 20 لیتری

رونمایی از ۶۸ دستاورد فناورانه در نمایشگاه بیستم تله‌کام